Download hier de

whitepaper Hoe organiseer je een goede PI planning?

 

Deze whitepaper geeft een praktische aanpak om een eerste PI Planning goed voor te bereiden en uit te voeren. De PI Planning is een krachtig hulpmiddel om in een korte tijd grote verbeteringen aan te brengen in de samenwerking tussen meerdere Agile teams en hun belanghebbenden. Tijdens een PI Planning maken alle teams en belanghebbenden gezamenlijk op één locatie, gedurende twee dagen een plan voor de komende 8 tot 12 weken. De afhankelijkheden tussen teams onderling worden hiermee afgestemd, waardoor er veel minder verstoring en ad-hoc coördinatie plaatsvindt tijdens de Sprints. Daarnaast wordt het plan actief afgestemd met de belanghebbenden, waardoor voor langere tijd duidelijkheid is aan welke doelen er gewerkt wordt. De term PI Planning staat voor Program Increment Planning en is afkomstig uit het Scaled Agile Framework (SAFe), het wordt ook wel Big Room Planning genoemd. Deze en veel andere termen uit deze paper zijn ontleend uit SAFe.

Download hier de

whitepaper Hoe organiseer je een goede PI planning?

 

 

Deze whitepaper geeft een praktische aanpak om een eerste PI Planning goed voor te bereiden en uit te voeren. De PI Planning is een krachtig hulpmiddel om in een korte tijd grote verbeteringen aan te brengen in de samenwerking tussen meerdere Agile teams en hun belanghebbenden. Tijdens een PI Planning maken alle teams en belanghebbenden gezamenlijk op één locatie, gedurende twee dagen een plan voor de komende 8 tot 12 weken. De afhankelijkheden tussen teams onderling worden hiermee afgestemd, waardoor er veel minder verstoring en ad-hoc coördinatie plaatsvindt tijdens de Sprints. Daarnaast wordt het plan actief afgestemd met de belanghebbenden, waardoor voor langere tijd duidelijkheid is aan welke doelen er gewerkt wordt. De term PI Planning staat voor Program Increment Planning en is afkomstig uit het Scaled Agile Framework (SAFe), het wordt ook wel Big Room Planning genoemd. Deze en veel andere termen uit deze paper zijn ontleend uit SAFe.